ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 781 990 738, fax: +48 22 894 41 03
!!! Ważna informacja dot. projektu rozporządzenia dot. stawek dotacji. !!! [autor:Agata Knopińska,data:2019-05-15 11:31:34]

W poniedziałek, 13 maja br. odbyło się spotkanie Związków Hodowców. Powodem spotkania było ukazanie się projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa. Projekt zakłada znaczne obniżenie stawek dotacji do kosztów usług wykonywanych na rzecz hodowców będących podmiotami MŚP.

 

Przedstawiciele Organizacji wspólnie wystosowali do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo, w którym zaznaczono wyraźny protest wobec projektu rozporządzenia oraz zawarto wniosek o pilne zwołanie spotkania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Przedstawicielami Związków Hodowców. 

Link do złożonego pisma:

www.pzhk.pl/wp-content/uploads/wspolne-pismo-do-mrirw-13-05-2019.pdf

Artykuł w sprawie planowanego ucięcia dotacji na postęp biologiczny można znaleźć na stronie www.farmer.pl:

www.farmer.pl/fakty/uciecie-dotacji-na-postep-biologiczny-to-likwidacja-polskiej-hodowli,85817.html
 


Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka