ul. Transportowców 29a 02-858 Warszawa, e-mail : biuro@trakeny.eu, tel: +48 22 4234341, fax: +48 22 8944103
Wyniki Zakładu Treningowego klaczy - Sząbruk 2018 r. [autor:Agata Knopińska,data:2018-06-05 13:53:30]
W dniu 31.05.2018 r. egzaminem końcowym zakończył się Zakład Treningowy dla klaczy. I miejsce zajęła klacz FOTOGRAFIA TS (K2/Firstmania TS po Salut) uzyskując 62,1 pkt. - hod. Tomasz Siedlanowski, wł. Charlton Dwight, II miejsce - klacz AISHA (Karat/Alana po Agar) hod., wł. Moniki Machlowicz-Wojsiat z sumą punktów 62,0. Lokatę III uzyskała klacz KASTYLIA (Negr/Koryntia po Czak) z sumą 60,2 pkt., hod. i wł. Janusza Zimocha. Najwyższa bonitację otrzymała klacz PINKY PIE (Karat/Piaffa po Gluosnis xx) hod. Marka Przeczewskiego, wł. Andrzeja Przeczewskiego - klacz zbonitowana została na 53,5 pkt.
Przy okazji egzaminu końcowego klaczy odbyła się również  polowa próba dzielności, w której udział wzięła klacz Nutella (Ajbek/Negress po Sword xx). Klacz ukończyła próbę z wynikiem 33,7 pkt.

Szczegółowe wyniki:Copyright © Związek Hodowców i Przyjaciół
Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego

Hodowla Golden Retriver, Golden, kennel, goldeny, goldenki, golden retrievery, golden retriever, retriever, retrievery, Pauza, Kathleen, Josephine, Kathleen Josephine, Ka